Meet cute* voor Vlaams-Brabant én CD&V

7 (!) kandidaten zijn er om de nieuwe Big Boss te worden van de mooiste partij van Vlaanderen.

Ook onze provincies zoeken nieuwe voorzitters, aangezien ik me de afgelopen jaren meermaals kritisch maar constructief heb uitgelaten over de (provinciale) werking van onze partij, vond ik het tijd om de uitdaging aan te gaan. Bijgevolg diende ik afgelopen zondag mijn kandidatuur in.

Hieronder kan je mijn motivatie lezen die ik toevoegde aan mijn kandidatuurstelling, waar ik een eerste aanzet geef van mijn plan van aanpak dat ik klaar heb voor de mooiste provincie van Vlaanderen.

Vragen, opmerkingen of suggesties ? Fire away !

Vlaams-Brabant is de meest complexe provincie, maar ook de boeiendste én de mooiste.

Als architecte wil ik graag mee bouwen aan onze christendemocratische familie in Vlaams Brabant om zo opnieuw de grootste te worden.

Focussen op wat ons verbindt, niet wat ons onderscheidt.

Ik wil afdelingen, mandatarissen en alle leden vooruit duwen zodat we SAMEN aan ons verhaal kunnen bouwen.

Het rapport van de groep van 12 is een goeie aanzet maar ik wil verder LUISTEREN, naar álle 65 afdelingen in onze provincie.

Op basis van mijn eigen ervaringen van de afgelopen 15 jaar én jullie input wil ik BRUGGEN BOUWEN. Bruggen tussen de verschillende afdelingen, bruggen tussen de verschillende regio’s, en vooral ook bruggen tussen jullie, de lokale afdelingen en het nationale bestuur.

Op het vlak van communicatie, sociale media, evenementen, drukken van boekjes en flyers, enz. wil ik de best mogelijke ondersteuning, afgestemd op jullie lokale noden.

Als architecte wil ik samen met jullie een plan van aanpak uittekenen, zodat onze afdelingen in oppositie samenwerken en elkaar versterken om zo in te breken in de meerderheden in 2024. Ook onze sterke afdelingen wil ik verder helpen groeien, verjongen en adviseren waar nodig, zodat ook zij klaar zijn voor 2024.

In deze polariserende tijden is de ideologie van CD&V relevanter dan ooit! Ik geloof sterk dat ik de juiste vrouw op de juiste plaats ben om samen met jullie CD&V in Vlaams-Brabant terug ‘incontournable’ te maken als beleidspartij.

* Meet cute: https://en.wikipedia.org/wiki/Meet_cute

Advertentie

Nog even achterom kijken…

Gisteren 3 januari 2019 was het de eerste gemeenteraad in deze nieuwe bestuursperiode, officieel ook het einde van mijn mandaat als schepen van Cultuur, Jeugd en Erfgoed.

2 jaar, of 730 dagen heb ik het beste van mezelf mogen geven voor u en onze wondermooie gemeente. Ze zijn voorbij gevlogen, maar oh wat heb ik ervan genoten…
Boeiend, leerrijk, zwaar, emotioneel, verrijkend, en zo veel meer.

Op vlak van Erfgoed haalden we ongeveer 600.000€ binnen voor de restauratie van onze uitzonderlijke vliegtuigloodsen.Binnen de vzw Heemschut, beter bekend als het Museum voor Oudere Technieken hebben we enkele personeelszaken recht getrokken, waardoor het we terug een volwaardige conservator hebben voor het museum en deze haar werking kan optimaliseren. Het uitzonderlijke karakter van het MOT heeft ook gezorgd voor een extra werkingssubsidie van de minister van Cultuur. De gerestaureerde tram G kreeg op de heringerichte stelplaats een nieuwe definitieve rustplaats. Recent werd een studiebureau aangesteld voor de opmaak van de Beheersplannen voor enerzijds het Prinsenkasteel en omgeving en anderzijds de Lier- en Tommenmolen. Op die manier kunnen deze sites in de toekomst ook kwalitatief worden beheerd.

Tram G kwam in 2017 terug thuis op de Stelplaats in Grimbergen

Als gewezen voorzitter van de Grimbergse Jeugdraad was het een hele eer en het voelde als thuiskomen als schepen van Jeugd. De ramp die de Chirojongens Apollo uit Humbeek overkwam zette me aan om een subsidiereglement uit te werken voor verenigingen die investeren in eigen infrastructuur. Op die manier konden we als gemeente 50.000€ tussenkomst voorzien voor hun nieuwbouw lokalen. Ook de komende jaren kunnen verenigingen hier beroep op doen. 2 weken geleden kwam de verlossing dat de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het skatepark aan de Piereman eindelijk inorde is, dit voorjaar zal er dus gebouwd worden aan dit langverwachte skatepark. Speeltoestellen werden bijgeplaatst in Humbeek voor zowel de Mozaiek als onze bloeiende speelpleinwerking, op de speelplaats van de school in Beigem, in Strombeek en Beigem worden eerstdaags nog speeltuigen voor iets oudere kinderen bijgeplaatst en de verhuis van toestellen naar de Gaston Devoswijk en het POC in Humbeek kunnen eerstdaags worden uitgevoerd. Voorts zijn er natuurlijk heel wat doorlopende projecten die ik met veel plezier verder heb ondersteund.

De Grimbergse skaters werden nauw betrokken bij het ontwerp van het skatepark

Aan de bibliotheek had ik ook een vette kluif, hoofdzakelijk met alle voorbereidingen voor de uitwerking van de plannen voor de nieuwbouw van het administratief gebouw op ‘de hoek’ in Strombeek.

Een 3D visualisatie van de nieuwe bib (360 Architecten)

Voor wat betreft het cultuurbeleid voelde ik me de afgelopen 2 jaar als een vis in het water…

Verlenging gekregen van de minister van Cultuur voor het project Museumcultuur Strombeek/Gent, goed voor jaarlijks 250.000€ werkingssubsidie. Zo kregen we het werk van Barry Flanagan ter beschikking van het S.M.A.K., dit prijkt in ons Prinsenbos. 525.000€ subsidie voor de vernieuwing van de theatertrekken in het mooiste Cultuurcentrum van Vlaanderen, de werken staan op het programma voor dit jaar. Het project voor de renovatie van het onthaal en de inkom van het cultuurcentrum is lopende. De aanpassingen aan de personeelsformatie voor het cultuurcentrum. Het afstoten van het CVO, om zo te voldoen aan de nieuwe Vlaamse normen, met alle aandacht voor de lokale verankering in Strombeek. Bovenlokaal de belangen van ons Cultuurcentrum benadrukken. We kregen het nieuws dat het Fenikshof zal verdwijnen voor onze verenigingen. Over partijgrenzen heen riep ik een werkgroep samen om zo alle mogelijke research te doen voor mogelijke alternatieven, zodat dit dossier afgewerkt klaar ligt voor mijn opvolger. Ontelbaar veel mooie producties gezien, van professionelen in ons cultuurcentrum, maar meer nog van al onze verenigingen ergens ten velde.

‘Untitled’ van Barry Flanagan tijdens de plaatsing in ons Prinsenbos

De projecten met de warmste herinneringen zijn de projecten waar al ‘mijn’ diensten en medewerkers aan samenwerkten. Open Monumenten dagen, Bos op Stelten, Buitenspeeldagen en zo veel meer.

Uiteraard had in oneindig veel zin en nog minstens evenveel plannen om hier 6 jaar aan verder te werken, want mijn werk is alles behalve klaar… De renovatie van onze jeugdinfrastructuur voor oa. KSA in Grimbergen en Scouts Strombeek, de verhuis van JH Rafiki naar de Charleroyhoeve, het sanitair van JH Bloem, een locatie voor JH De Duif in Strombeek. De ‘verhuis’ van de Palmfuif naar de overkant van de straat,… Deze dossiers zijn in opmaak of liggen klaar voor uitvoering, ik volg deze in de loop van de komende maanden sowieso verder op.

De kiezer heeft er echter anders over beslist.

Het was mij een waar genoegen en alle slapeloze nachten, lange vergaderingen en zware dossiers meer dan waard. Ook al was het kort en vloog het zo voorbij, ik kijk tevreden en fier terug op mijn 2 jaar als schepen van Cultuur, Jeugd en Erfgoed.

Ik wens mijn opvolgers alle succes toe en ik zal mijn nieuwe rol constructief én kritisch opnemen.

Warme Grimbergse groeten,

Kirsten Hoefs.